asculta.radiotvunirea.com. asculta.radiotvunirea.com.
 
Caută

Dezastru în conducerea UZPR

În loc de comentariu, vă prezentăm fragmente din luările de poziție ale Președintelui D. D. GLĂVAN și ale Coloneilor din Comitetul Director al UZPR, precum și ale unor jurnaliști îngrijorați de viitorul UZPR – Uniune de intelectuali bine educați și buni profesioniști.

CONVOCATOR –

Adunare Generală Extraordinară a U.Z.P.R.
D I S P O Z I Ț I A  Nr. 8 / 29 iulie 2017 

Președintele UNIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA

DORU DINU GLĂVAN

Constatând deteriorarea gravă a relațiilor și climatului de lucru în și dintre structurile de conducere ale U.Z.P.R., manifestată printr-o atmosferă de teroare și dictat în ședințele Consiliului Director din 19 iunie și 18 iulie a.c. precum și actele adiacente emanate de unii membri ai Consiliului care au exacerbat situația.

Având în vedere haosul funcțional creat și imposibilitatea continuării normale a activității,

Observând că această situație, la care se adaugă atacurile la imaginea, prestigiul și credibilitatea organizației noastre profesionale, care îi vulnerabilizează reprezentativitatea, creează riscuri directe pentru exercitarea drepturilor dobândite,

Luând act și de anumite insinuări sau acuze nefondate, dar care nu pot fi judecate obiectiv și competent decât de Adunarea Generală a Uniunii, singura în măsură să acorde și să retragă responsabilități de conducere și reprezentare,

Analizând aceste evoluții și blocajul funcțional la care au condus din perspectiva Statutului U.Z.P.R.și constatând că actul de organizare și funcționare a Uniunii are numeroase lacune, greșeli, impreciziuni, care afectează funcționarea normală a U.Z.P.R.,

În conformitate cu dispozițiile art.6 alin.(1), art.20 lit.a și art.21 alin.(2) lit.g din Ordonanța Guvernului nr.26/2000, art.187-251 din Codul civil, precum și ale art.24 și ale art.33 pct.2 lit.a și lit.h din Statutul U.Z.P.R.,

CONVOC

Adunarea Generală Extraordinară a UNIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA în ziua de 8 septembrie 2017, ora 11,00 la București, în Sala Amfiteatru1de la Academia de Stiinţe Economice ( A.S.E.),  din clădirea Ion N. Angelescu, situată pe strada Căderea Bastiliei nr. 2-10 , cu următoarea

Ordine de zi:


Raport de activitate pe perioada 1 aprilie – 7 septembrie 2017.


Referat asupra erorilor, lacunelor și altor imperfecțiuni ale Statutului U.Z.P.R., care îngreunează aplicabilitatea acestui act normativ de bază, afectând funcționalitatea și reprezentativitatea Uniunii, capacitatea acesteia de a apăra drepturile profesionale și sociale ale ziariștilor.


Propuneri de îmbunătățire a Statutului și altor acte normative interne.


Expunerea punctelor de vedere care marchează disensiunile dintre reprezentanții aleși, cauzând blocajul funcțional al structurilor U.Z.P.R.


Dezbaterea temelor menționate la punctele 1-4.


Diverse.

Conform prevederilor art.25 din Statutul U.Z.P.R., Secretariatul General al U.Z.P.R. va aduce la îndeplinire prezenta Dispoziție, sub coordonarea emitentului.

Compunerea Adunării Generale a U.Z.P.R. va fi cea prevăzută de art.23 din Statut.

Președinții filialelor U.Z.P.R., respectiv înlocuitorii acestora vor asigura cunoașterea prezentei Dispoziții de către membrii Uniunii și alegerea delegaților la Adunarea Generală Extraordinară conform cotei de reprezentare stabilite prin art.23 din Statut – un delegat la 20 de membri.

Aplicarea ideilor sau măsurilor impuse nestatutar în perioada precedentă, inclusiv la ședințele de Consiliu Director din 19 iunie și 18 iulie a.c. este suspendată până la analizarea problemelor și luarea măsurilor cuvenite de către forul suprem de conducere a organizației – Adunarea Generală.

Întreaga activitate a aparatului tehnic al Uniunii și conținutul site-ului acesteia vor fi concentrate pe buna organizare și desfășurare a Adunării Generale Extraordinare.

Îi invit pe toți membrii Uniunii să se abțină în perioada de pregătire a Adunării Generale  de la exprimări și atitudini care ar putea agrava situația, mări discreditarea imaginii U.Z.P.R. și așa grav afectată, crea presiuni și precedente față de Adunarea Generală Extraordinară.

Este de așteptat ca filialele U.Z.P.R. și delegații desemnați pentru A.G.E. să stăruie în a cunoaște opiniile și pozițiile tuturor membrilor U.Z.P.R., astfel încât data de 8 septembrie 2017 să marcheze nu numai reintrarea în normalitate, dar și începutul unui reviriment notabil al activității UNIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA.

Doru Dinu Glăvan - suspendat din calitatea de

membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști

Colonel Aurel Fulea, 12 Aug 2017

Consiliul Director al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) a decis suspendarea lui Doru Dinu Glăvan din calitatea de membru, la propunerea Comisiei de Onoare, Disciplină și Arbitraj, pentru "abateri foarte grave", a anunțat UZPR.

"Potrivit Statutului UZPR, între două adunări generale, activitatea operativă, la sediul Uniunii este asigurată de Consiliul Director. Consiliul Director a decis realizarea unui audit intern, menit a răspunde întrebărilor justificate privind o serie de măsuri unilaterale luate de fostul președinte al UZPR, fără informarea și aprobarea conducerii colective.

Consiliul Director al UZPR a dat mandat secretarului general al Uniunii, secondat de predecesorul său (Colonelul Benone Neagoe, n.n.), să se ocupe de organizarea integrală a pregătirii viitoarei adunări generale, care va avea ordinea de zi stabilită de conducerea colectivă", se arată într-un comunicat de presă remis sâmbătă AGERPRES de UZPR.

Potrivit sursei citate, orice implicare a fostului președinte în pregătirea vreunei adunări generale este "nestatutară".